Inseminimi Intra Uterin (IUI)

IUI eshte procedura gjate se cilies sperma, e cila trajtohet me pare ne laborator, depozitohet ne brendesi te uterusit te gruas me qellim rritjen e potencialit te spermatozoideve dhe te probabilitetit per te arritur fertilizimin e vezes. Ne kete menyre distanca mes spermatozoidit dhe vezes shkurtohet, per rrjedhjoje procesi i bashkimit te tyre behet me i lehte.

IUI rekomandohet per:

  • Cifte te cilave nuk ju njihet shkaku i infertilitetit.
  • Cifte ne te cilat gruaja ka probleme me ovulimin.
  • Ne rastet e anomalive cervikale (te qafes se mitres).
  • Cifte ne te cilat burri ka perqendrim dhe/ose levizshmeri te ulet te spermes.

Procedura

Konsult me mjekun, per te percaktuar trajtimin me te pershtatshem per pacientin.

1.Stimulimi Ovarial dhe Induktimi i Ovulimit

Kjo procedure eshte e nevojshme per te rritur mundesite per sukses, duke qene se nje grua prodhon vetem nje folikul (per rrjedhoje vetem 1 veze) gjate cdo cikli menstrual natyral. Gjate kesaj faze te punes sone, ovaret stimulohen qe te prodhojne me shume veze. Kohezgjatja eshte rreth 10-12 dite. Ecuria e punes (zhvillimi normal i folikujve) vezhgohet si nepermjet ekografise transvaginale (3-4 te tilla), edhe nepermjet matjes se nivelit te estradiolit ne gjak. Pasi ekzaminimet provojne se folikujt kane arritur nje numer dhe permasa te pershtatshme, caktohet inseminimi artificial perafersisht 36 ore nga administrimi i hCG, e cila nxit maturimin dhe ovulimin e vezeve.

Pergatitja e Spermes

Me pergatitje te spermes per inseminim artificial do te kuptojme perzgjedhjen dhe perqendrimin e spermatozoideve me levizshmeri me te larte.
Per ta arritur kete kampioni i spermes perpunohet nepermjet teknikave specifike te cilat bejne te mundur qe qelizat e vdekura, te palevizshme ose te ngadalta te eliminohen dhe cilesia e spermes qe do te perdoret per inseminim te optimizohet.

Inseminimi

Procesi i inseminimit artificial behet ne qendren tone pas induktimit te ovulimit. Dy ore perpara se te behet IUI
pacienti duhet te sjelle nje kampion sperme, i cili do te pergatitet per IUI ne laboratorin e Andrologjise.
Pas vendosjes se spekulumit, kanula me kampionin e spermes kalon neper cerviks, derisa arrin ne miter ku dhe depozito