PESA

TESE

Aplikohen nese nuk ka spermatozoide nga ejakulacioni p.sh. ne rastet e ndonje bllokimi te paoperueshem te tubit spermatk ose pas nje operacioni tumori.

PESA ka te beje me aspirimin e spermatozoideve nga epididimusi, kurse TESE me marrjen e spermatozoideve nga testikujt. Keto procedura kane avantazhin e nje suksesi te larte ne marjen e spermatozoideve pa qene e nevojshme kirurgjia e testit. Ne me shume se 75% te rasteve, spermatozoidet mund te gjenden. Te dyja procedurat PESA dhe TESE jane te kombinuara me mikroinjeksionin (ICSI).