Riprodhim i asistuar

  • Inseminim Intra Uterin (IUI)
  • Fertilizim In Vitro (IVF)
  • Injektim intraqelizor i spermes (ICSI) per rastet e meshkujve me oligo dhe azoospermi
  • Marja direkt e spermes nga epididimusi ose testet (PESA DHE TESE)
  • Ruajtja ne ngrirje e spermes ose vezes (Cryopreservation)
  • Dhurim veze ose sperme
  • Ruajtja e fertilitetit permes ngrirjes se spermes ne banken tone per pacientet me patologji malinje qe do i neshtrohen kimo/radi terapise (SHERBIM I RI).

Gjinekologji

  • Konsulta gjinekologjike
  • Pap test
  • EKO gjinekologjike abdominale dhe endovaginale
  • Trajtim i cregullimeve te ciklit, dhimbje, hemoragji etj.
  • Trajtim i infeksioneve uro-genitale
  • Konsulta per menopauzen
  • Kirurgji gjinekologjike ambulatore
  • Nderprerje shtatezanie

Obstetrike

  • Ndjekje shtatezanie
  • EKO obstetrikale color-doppler dhe 3D/4D
  • Triple test
  • Diagnoze e anomalive kongenitale
  • Konsult lindjeje

Laborator

  • Analiza biokimike
  • Analiza hormonale
  • Spermiograma