Kultura në Blastocist

Kultura në Blastocist

Përparimet në teknikat laboratorike si dhe në terrenet e kultivimit në IVF kanë lejuar kulturën e suksesshme të embrionëve deri në stadin e blastocistit (dita e V e zhvillimit). Blastocistët kanë mundësi më të lartë për tu implantuar se sa embrionët e ditës së tretë. Tashmë ka studime të cilat provojnë se rreth 60% e

Read more